Top Ad unit 728 × 90

Trending

random
.

ናይ ሓንቲ ሃገር ዕብየት ካበይ ይመጽእ?


Eritrean Graduates


ናይ ሓንቲ ሃገር ዕብየት ካበይ ይመጽእ?


 ሓደ ሓደ ሀገራት ቀልጢፈን ክዓብያ ከለዋ ገሊኤን ግን ገና ከይተበገሳ ከለዋ ይወድቃ፡ እቲ ሕቶ ናይ ተፈጥሮ ሃብቲ ወይ ድማ ናይ ትምህርቲ ስርዓት ወይ ኣገባብ ኣይኮነን። ምዕባለ ዝመጽእ ብእኩብ ፍልጠት ናይ ሓደ ሕብረተሰብ ድኣ እምበር ብናይ ውልቐሰብ ወይ ብመንግስቲ ጥራሕ ክኸውን ኣይክእልን እዩ ምንም እኳ ሓደ መንግስቲ ወይ ዉልቐሰብ ጽቡቕ ራኢ ይሀልዎ። እቲ ናይ መጀመርያ ሕቶ ሓደ ሕብረትሰብ ብእኩብ እንታይ ክእለት ፍልጠት ኣለዎ እንታይከ ክገብር ይኽእል እዩ። እቲ ዝቅጽል ድማ ነቲ ፍልጠት ብተግባር ክሰርሓሉ ይኽእልዶ ኣህዛብከ ብዝተፈላለየ ክእለታት እንድሕር ሙኩራት ኮይኖም ንዖዖም ዝኸውን ኢንዱስትሪታት ኣሎዶ? ብናይ ተፈጥሮ ሀብቲ ንግዚኡ ሓንቲ ሀገር ገንዘብ ክትረክብ ትኽእል ግን ዘይውዳእ ናይ ተፈጥሮ ሀብቲ የለን ሕጂ እቲ ሀብቲ ምስዝውዳእ እታ ሀገር ብምንታይ ትትክኦ? ኣቀዲማ ግን እታ ሀገር ነቲ ብናይ ተፈጥሮ ሀብቲ ዝኣተወ ገንዘብ ተጠቂማ ንሕብረተሰባ ብዝተፈላለየ ክእለትን ትምህርትን ክስልጥኑ እንተጌራቶም ነቲ ቀጻሊ መኽሰብ እዉን ናብ ካልእ እዋናዊ ኢንዱስትሪታትን ዝተፈላለዩ ተክኖሎጂታትን ምዕባለታትን ቀይራ ነባሪ ዝኾነ ኣታዊን ምዕባለን ከትምጽእ ወይ ከተታኣታቱ ትኽእል።

ሕጂ ናብ ኤርትራ ንምጻእ እቲ መሪርን ጽንኩርን ኩናት ክካየድ ከሎ ኣብ ሃገርና ህዝብና ኣብ ገልታዕታዕን ከልበትበትን ኣደዳ ስደትን ኣደዳ ሞትን ገድልን ስለዝተቃልዔ ምሉእ ሂወቱ ኣንጻር ባዕዳውያን መግዛእቲ ክቃለስ ንትምህርቲ ኮነ ንዝተፈላለየ ክእለታት ከጥርየሉ ዝኽእለሉ ዝነበረ ግዜ ንናጽነት ክሰርሕ ክጋደል ክሓስብ ግዚኡ ኣሕሊፍዎ እቲ እኩብ ድምር ናይ ጻዕሩ ድማ ኣንጻር ጸላእቱ ሓያላት መንግስታት ብሓባር ጠጠው ስለዝበለ ናጽነቱ ረኺቡ መሊሱዉን ኣብ ዳሕራይ ወራር ልእላዉነቱ ኣረጋጊጹ። ከምኡ ኮይኑ ግን ኤርትራ ኣብ ሒማቅ ኣይወደቀትን እቲ መንግስቲ ኤርትራን እቶም ሰብ ጽቡቅ ራኢን ብኣጋ ነቲ ናይ ምዕባለ ሽግር ተረዲኦም ንናኣሽቱ ትዉልዲ ዝኸዉን ዝተፈላለየ ደረጃታትን ኣብ ሙሉእ ኤርትራን ናይ ትምህርቲ ዕድላት ከፊቶም ጥራሕ ዘይኮነስ ስጋብ እቲ ዝላዓለ ደርጃ ናይ ትምህርቲ ብናጻ ጌሮሞ። እዚ ሰናይ ራኢ ድማ ፍረ ጻማ ድኻሙ ሙሉእ ብሙሉእ ክረክብ ግድነት ጥራሕ ዘይኮነስ ኣብ ቀረባ እዋን ክዉን ክኸዉን እዩ ኣብ ሓደ ሓደ ዕማማት ናይ ሀገር እዉን ብተግባር ስራሓታቱ ጀሚሩ ከምዘሎ ንማንም ዝግደስ ኤርትራዊ ደጊምካ ምንጋር ዘድሊ ኣይኮነን። ኣብ ዉሽጢ ሀገርን ኣብ ወጻኢ ዘለዉ ንኣሽቱ ትዉልዲ ኤርትራዉያን ናይ ሕብረትሰብና ተካእቲ ኣብ ታሪኽ ናይ ኤርትራ ንመጀመርያ ግዜ ብዝላዓለ ብዝሒ ቁጽሪ ናይ ትምህርቲ ደረጀኦም ኮነ ፍልጠቶም ኣብ ሓጺር ግዜ ሓፍ ምባሉ ድማ እቲ ኣዉራ ተስፋ ናይ ሰናይ መጻኢና እዩ ። መንግስትና ድማ ነዚ እዩ ለይትን መዓልትን ከየዕረፈ ብናይ ካብ ተፈጥሮ ሀብቲ ዝረኸቦ መኽሰብ ንትምህርቲ ልዕሊ 40% ሀብቲ ወይ ባጀት ናይ ሀገር ወዚዑ ገናዉን ኣብ መስርሕ ይርከብ ኣሎ።

ፍልጠት ሕብረተሰብና ሓፍ እንዳበለ እዩ ምዕባለ ሀገርና ኸኣ እንዳተራእየን እንዳቀረበን እዩ። ስለዚ ኢድና ኣይነወጣዉጥ ምዕባለ ሀገር ብእኩብ ድምር ፍልጠትን ክእለትን ተወፋይነትን ናይ ሓደ ሕብረተሰብ ጥራሕ እዩ ዝመጽእ ኮይኑ ድማ በንጻሩ ኣብ ጥራሕ ጎልጎል ብዘይስራሕ ወይ ድማ ቁምነገር ዘይብሉ ነቲ ተወፍዩ ዝሰርሕ ዘሎ ምጽራርን ምትንኳልን ምስ ጸላኢ ምትሕብባርን ትርፉ ንኤርትራን ንኤርትራውይንን ብፍላይ ብፍላይ ከኣ ነቶም ኣብ ምክልካል ሀገር ዘለው መንእሰያት ኣብ ጸገምን ኣብ ዘይተኣደነ ማዕቐብን ምእታው ጥራሕ እዩ። ብተወሳኺ’ውን ዕብየት ኣብ ኩሉ መዳያት ናይ ሐንቲ ሀገር ዝርከብ እንታይ ክንከዉን ኔሩና ንዝብል ኣምር ጠንጢንና ሓንጎፋይ ምስ ንብል ነታ ብሓቂ በጺሕናያ ዘለና ሕጂ ጥራሕ እዩ::


ዘልኣለማዊ ዝኽርን ክብርን ንስዉኣትና

ወትሩ ዓወት ንሓፋሽ!


Sponsored Ads
ናይ ሓንቲ ሃገር ዕብየት ካበይ ይመጽእ? Reviewed by Admin on 7:46 AM Rating: 5

41 comments:

 1. Ajewjew. When it comes to education, first there is no quality. 95 percent of the graduates are of no value, they even can't write a five lines paragraph. The other 5 percent who are self educated and are brilliant have left the mafia group and are becoming the wealth of foreign countries. This is just to fool the people of Eritrea. We know the reality.

  ReplyDelete
 2. They graduate tonight and we see them in Ethiopia pr Sudan in the next day. Is that progress?

  ReplyDelete
 3. Good question,
  The answer is: It comes from a special source called Shaebia.


  Shaebia, as a wonder-working source means: Honest, visionary, dedicated and progressive leadership in partnership with a conscious, diligent, hard working, disciplined, united and any time ready and willing to sacrifice people, in addition to the valiant men and women in uniform, any time ready to defend and build the country incessantly.

  ReplyDelete
 4. ናይ ሃገርና መሪሕነት ጥንቑቕ ምኻኑ ዝርድኣካ ኢቲ ኣብ መሻርኽቲ ሃገራት ኣመራርጻ ኢዩ, ን ምሳሌ ንምጥቓስ ዝኣክል, ኣብ ዝሓለፉ ሳምንታት, ላዕለዋይ ልኡኽ መንግስቲ ኤርትራ ኣብ ፊንላንድ ብምኻድ ናይ ትምህርቲ ሽርክነት ከምዝገበረ ኣይርሳዕን ኢዩ.

  The building that being inaugurated in May Nefhi the last two weeks, is another example the investment GoE is doing. Indeed "habo mengesti Eritrea" Ajoka..ab goneka allena..
  As a pragmatic citizen i like actions, like what our gov. is doing not zereba dear "ab giega zelekum deki hager".


  Aweten, Asaleton ab Serahka Hizbi Eritrea..
  Zelalemawi Zekri Ne Seweatna
  Awet Ne Haffash kullu gizie..

  ReplyDelete
 5. Sabina hmmmmmm
  you educated people kill me "....Can't write A five lineS.." or are you one of the 95% with no value? your writing is your witness!!

  ReplyDelete
 6. Gexki tkewel. Kndey ke tdefrn tihisun. Btmhrtn nay srah menfatn dia men alo n Eritrawi zwedadero? Edl ente rekibu ab zkedo bota lieli sebu enber tihti seb koynu ayfeltn. Lieli kulu emun u. Keteftef niu'u xiaf u. Eta hanti n Eritrawi kab hadehade negerat tetrifo bzaeba nebsu bzuh zeyzareb mukanu u. Bfkay ab srah mdlay CV (resume) nay Eritrawi kab nay kaliot ebir zbelet ya. Nnegerat akalilu sle zrie bzuh ezi gere aybln u.
  Av VOA interview zgebere kola ab US nay Obama shilimat zrekhebe n nay Ertra tmhrti aziu kemzednkon kem ztekemon gelixu. Degimki smieyo mo kabti kola temahari.

  ReplyDelete
 7. Out of about 100 doctoral graduates, 60 of them have already left the endless slavery leadership and the other 40 are waiting for the right time to come and escape. This is what we call progress in ERITREA!!,

  ReplyDelete
 8. Segum tiray Eritrawi, I am not questioning the talent, trustworthiness, hardworking and friendly nature of the Eritreans. What I am saying is the mafis group called PFDJ is knowingly degrading the school systems and that is most of the teachers are either national service youngsters who don't get paid enough and or Indians or Pakistani who were worthless in their countries. The graduates that we see almost everyday on TV Ere (serving the lies) haven't got appropriate schooling and are being administered by army colonels instead of by educated personals.

  ReplyDelete
 9. First of all, this is how you should spell Wedinakfa not wedinkafa. Thanks for mentioning my mistake that I should had said (can't write five line, not lines). Since you didn't comment on what I wrote, may be you are swallowing the hard truth with a glass of water, I decided to correct and thank you.

  ReplyDelete
 10. http://tigrigna.voanews.com/content/article/1944503.html

  ኤርትራዊ ተመሃራይ፡ ካብ ፕረሲደንት ባራክ ኦባማ ናይ መንፍዓት ባጀላ ተቐቢሉ

  ኤርሚያስ ኣለም ተኸስተ ካብ 2ይ ደረጃ ቤት ትምህርቲ ብዝለዓለ ነጥቢ ድሕሪ ምምራቑ`ዩ ነቲ ወረቐት ምስክር ተቀቢሉ


  ተመሃራይ ኤርሚያስ ኣለም ተኸስተ ቅድሚ ሓደ ዓመት`ዩ ምስ ስድራቤቱ ናብ ዩናይትድ ስቴትስ ክፍለ-ግዝኣት ነብራስካ ኣትዩ።

  ካብ 2ይ ደረጃ ቤት ትምህርቲ ብዝለዓለ ነጥቢ ክምረቕ ዝኸኣለ ናብ`ዚ ናብ ኣመሪካ ዘምጽኦ ዕላማ ስለዝፈልጥን፡ ካብ ስድራቤቱ ጽቡቕ ምክትታል ይግበረሉ ስለዝነበረን ምዃኑ ይገልጽ።

  ኣብ ኤርትራ ዝሓዞ ጽቡቕ መሰረት፡ ነዚ ናይ ሎሚ ኣብ ኣሜሪካ ዝረኸቦ ብልጫ ከምዝሓገዞ`ውን ጠቒሱ`ሎ።

  ኤርሚያስ ምስ ኣቡኡ ኣቶ ኣለም ተኸስተ ኣብ`ዚ መደብ `ኤርትራውያን ኣብ ኣመሪካ` ቐሪቦም ኣለዉ፡ ተኸታተልዎም፡

  ኤርሚያስ ኣለም ተኸስተ

  ReplyDelete
 11. sabina (oh! sorry Sabina),
  Were you English major?
  You sure sound so by your last “sentence”.
  “…., I decided to correct and thank you”

  ReplyDelete
 12. Sabina, Tecle, Sami are liars! They are not even worried that we would ask them how they got their numbers. Writing negative statements about anything positive regarding Eritrea is most probably their Woyane-assigned job for which they get paid. I got a hunch from recent trends that almost all of those who write against Eritrea disguised as Eritreans are Ethiopians of the Weyane type. Just ignore them.

  ReplyDelete
 13. Who is shabia? Were are the real shabia? Brother you jumping a big history.shabia was from the people and by the people. The real shabia are in prison. Don't even bring that shabia conversation. Now we have 95 % propaganda 5 people in power and doing what ever they want to do.i am writing this to the honest people, who doesn't know anything.i know you are "kadre". Can you ask DIA to give the power to yemane gebrab?

  ReplyDelete
 14. Another mistake. We never say 'I should had'. Thanks W.

  ReplyDelete
 15. This is the kind of message needed for Eritreans at this time.

  ReplyDelete
 16. Ata teklu, izi teblo zeleka kabey zemetse iyu? ab office nay emigration dika tesereh? wala suk ilka tekere iyu? Hasot mezerab dekiska keleka tebehrer ika mo, aquarets..dahray nab kaleh keyedehb..

  ReplyDelete
 17. Progress is when you have more collages than millitary camps, more educational institutions than prisons, more libraries than military chk. Points. When more people graduate from Universities and technical institutions than those who flee the country, the country has made progress. In Eritrea it is the opposite.

  ReplyDelete
 18. Dear cruise, it would be good to hear critic as its nature objectively, in a mannered and constructive way, What i learn in my experience, is that not all the time comes to build or to add value to the existing one, but to dismantle it blindly without recognizing the facts on the ground, denying truth. My country man, i'm an average educated person, as such i don't swallow everything that comes as information, i have a sense of critic as well, and never get them without analyzing. Since i had known your pen name, i observe that you never admit evidences, rather i see you have a personal misunderstanding with the PFDJ. As a man i would suggest in front of your conscience you need to stand and ask your self about your position.

  ReplyDelete
 19. temahari ! metsHaf ftewi anti Haftna
  intezeykone afki luguam gberlu, meHfer ! LOL

  ReplyDelete
 20. Alec you, you look young but you write with sense and logic.
  A genuine product of Shaebia, my compliments!

  ReplyDelete
 21. w. Z.Cruise? Welcome back from Florida.
  Did you have success with your last invention of ballistic missiles?

  ReplyDelete
 22. Golden and wise advice, hope that it may be received with interest and concern by the 'lost souls' to adjust their foreseen miserable life.

  ReplyDelete
 23. Light spent, the only thing that does not change or get altered in Eritrea is Shabia.
  Those who are in prison (the jailbirds), they are not real Shaebia, real Shaebian does not betray.

  I'm not a 'cadre', I'm a dutiful citizen.

  As a Weyane, would you ask PM Desalegne to give power to Berhanu Negatu?
  (Sorry folks of the forum, I don't know anybody by that name, it's just to make fun out of Light's absurd question.)

  ReplyDelete
 24. loooool that really made me laugh out loud, lool

  ReplyDelete
 25. I wonder which private firm is going to hire them.

  ReplyDelete
 26. Hey bro:
  If you live in Eritrea, how in the world do you have access to electric for your internet usage?

  My dam family members complain about not having access to electricity and water.

  ReplyDelete
 27. Sabina, Ok thanks on correcting my mistake of spelling my nick. I think you are missing the point again please say "I should have said.." not "I should has said" and then you said "I decided to correct...." I am correcting you based on your comment!!! ok sister chill!!!!!!!!!!!!!!!!

  ReplyDelete
 28. KirKir,
  Enough is enough, Sabina "have" learned her lesson. Please sing Saba Sabina for our sister Sabina; will you?

  ReplyDelete
 29. ተመሀሩ
  ተመራመሩ
  ንአኩም
  ንወለድኩም
  ንእድኩም
  ንህዝብኩም
  ብዘይ፡እስካትኩምስ
  አዲስ፡መን፡አለዋስ
  ንሐፋሽ፡ዘብፅሆስ
  አብንደልዮ፡አወትስ
  አወት፡ንሐፋሽ!!!!!

  ReplyDelete
 30. Have y read the Tgrnya successive stories in three parts about a guy who travels by Yemen Airways. He has given us a clear pictorial explanation regarding the whole situation. I was impressed by his writing skill. Very clear. He talk about the continuous rain and the electric power in our country. Read it! Y will find the answer there.

  ReplyDelete
 31. We should bombard by this slogan both the diasporas and internally especially parents should be aware to follow up their children. Sending to schools is not only enough! If I and You do it we should change lots of people. Come on let us start it now!

  ReplyDelete
 32. Y remind me of my good late father! Thanks. This year's slogan should everywhere be this! In 2015 nobody will desert its country.

  ReplyDelete
 33. S'up bro:
  Don't tell anyone it's magic, maybe your damn family shouldn't stopped believing in *Magic*. :-)

  A silly question, deserves a silly answer!!

  thumbs up if u like the Answer!!! Wahahahahaha!!!.....

  ReplyDelete
 34. Saba Sabina you are also wrong, Wedi-Nakfa is a two word noun and not a single word, so the correct way of writing is Wedi-Nakfa and not Wedinakfa clearly you must be one of the 95% and what you majored in English, for real? lool wow

  ReplyDelete
 35. Cane when y say ata Teklu it just sound in my ears! hahaha

  ReplyDelete
 36. ሳቢና፡ተቃዋሚ፡ምካን፡ይከእል፡ኢዩ።ግና፡ምቅዋም፡ማለት፡ኩሉ፡፡ሙሉእ፡ብሙሉእ፡(100%)፡ምፅልኢ፡እንተኮይኑ፡እዚ፡ካልእ፡ሕቶ፡የምፅእ፡ኤዩ።እዚ፡ምቅዋም፡ከይካነ።ምፅላእ፡እዩ።ምፅላእ፡ፅእሊ፡የመፅእ፡ኢዩ፡ፅእሊ፡እንተሎ፡ፀላኢሎ፡ማለት፡እዩ።
  እስኪስ፡ግን፡ተቃወሚ፡ክትኮኒ፡ክእለቱም፡ፍልጠቱም፡የብልክን።
  ብዘይ፡ፍልጠት፡ሰቅ፡ኢልኪ፡እብ፡ፅልኢ፡ጥራይ፡እያ፡ዘለኪ።
  ከይፈለጥኪ፡ስለዝኮንኪ፡ብዙህ፡አይንህዘልክን።
  አኔ፡ነአኪ፡ዝሀተኪ?????????
  እስኪ፡እንታይ፡እንታይ፡ኢኪ፡ዝተማሀርኪ፡ነዝ፡ኩሉ፡ፋክልቲ፡ብሐሙሽተ፡መስመር፡ከምዚ፡ኢዪ፡ዝበልኪ??????
  ከምዚ፡ከምትብልዮ፡እንተኮይኑማ፡እስኪ።ኩሉ፡ስለትፈልጢ፡እግዚያብሕሔርያ፡ትብልና፡ዘለኪ።
  ቁሩባ፡ህፈሪ፡ብዘይ፡ባህልና።
  ጎልኮ፡ኢኪ፡፡ወፃኢ፡መፂኪ፡ዝሰልጠንኪ፡መሲሉኪ፡ሱቅ፡ኢልኪ፡ዘይትፈልጢዮ፡አጀውጀው፡ምባል፡ፅቡቅ፡አይኮነን፡
  ነውርባ፡ፍለጢ።
  ባህልኪ፡አይትረስኢ፡
  ዘኩርእ፡ባህሊ፡ከምዘሎኪ፡አይትዘንግኢ።


  ReplyDelete

All Rights Reserved by Madote © 2016

Contact Form

Name

Email *

Message *

Powered by Blogger.