Top Ad unit 728 × 90

Trending

random
.

ሕፍረቱ ዝቐልዐ ተቖጻጻሪ ጉጅለ ሶማልን ኤርትራን


The West selectively uses human rights 'concerns' against countries that oppose its imperialism, while neglecting human rights in countries that are under their neo-colonialism.ሕፍረቱ ዝቐልዐ ተቖጻጻሪ ጉጅለ ሶማልን ኤርትራን 
እቶም ንዱያት መሰኻኽሩን 


ቅድሚ ናብ’ቲ ብጎይቶት ህዝቢ ዓለም ፡ ንሓደ ተማእዚዙ ዘይከይድ ህዝቢ: ስርዓት: ሃገር፡ ንኽብተን ፡ ንኽዝረግ ፡ ነቶም ምርቓ ዝዀኑ ሕብርታት ናይ’ቲ ህዝቢ ናብ መርገም ቀይሮም ሃይማኖት : ቀቢላ : ኣውራጃ ፡ ቢሄር ወዘተ ኣብ ትሕተ-ሃገራዊ ኣተሓሳስባ ከምዝጠማመትን ዝተፋነንን ጌርካ ንምምብርካኹ ዝተፈብረኸ ትእዛዝ። ልእኽቲ ወያነ ድማ ብጻብዕ ዝቑጸሩ ከድዓት ደቂ ሃገር ዓሲባ ፡ ብቐጥታ ምስ’ቲ ጉጅለ ዀይና ዝተተምየነ ዝምቡዕ ሰነድ ሓደ-ኽልተ ምባለይ ፡ ብዛዕባ’ቶም ናይ’ቶም ኣገልገልቲ ከደምቲ ቁርብ ወስ ከብል።

እዚ ንዓለምና መንድዓት ኰይንዋ ዘሎ “ኣህጉራዊ ስርዓት”፡ ወግሐ-ጸብሐ፡ ብሽም ውድብ ሕቡራት ሃገራት፡ ኣብ ልዕሊ ሓያሎይ ሓላላት ሃገራትን ፡ ንጹሃት ህዝብታትን ፡ ዘይሕጋዊ ዓመጽን ቓጻን ኢዩ ዘካይድ ዘሎ። ሕልና ዘይብሎም ዘይመንግስታውያን ማሕበራት (NGO): "ተሓለቕቲ ሰብኣዊ መሰል" ኢና እናበሉ ሰብኣዊን ሃገራዊ መሰልን ንምግፋፍ ዓይኒ ዘይሓስዩ፡ ንረብሐኦምን ጣዕሞምን እምበር ንውጹዕ ዘይሓልዩ ሃርጋፋት ፡ ምእንቲ ስርሖም ከየቋርጾም ፡ ድራር-ዕለቶም ክይጐድሎም: ሃገራትን ህዝብታትን ንምብትታን ዘስደምም ጽሑፋትን ጸብጻባትን እናዀመሩ ከጣቑሱ ሰለም ከየበሉ ይሓድሩ ኣለዉ። ከም በዓል ዲኔሽ ማህታኒ ዝኣምሰሉ እሞ ኸኣ፡ ሕፋረቶም ቀሊዖም ፡ ብስም ውድብ ሕቡራት ሃገራት ፡ ድሕነት ኤርትራ ብሓደ ሸያጥ ሃገር ዝዀነ ኤርትራዊ ክረጋገጽ ጻውዒት እናቕረቡ ፡ ኢድ ምስ ፈንጂ እዮም ተታሒዞም። እቲ ዘስደምም ግን እዚ ንዓለም ሰለሎ ኣእትዩላ ዘሎ “ኣህጉራዊ ስርዓት” ገበጣ ክጻወት ከም ዝተሳዕረ ሰብ : “ካብ ሓላፍነቱ ወሪዱ” ኢሉ ሓሊፍዎ ጥራይ ዘይኰነ፡ ነቲ ንሱን መሰልቱን ፡ ወያነን ከድዓትን ዘዳለዉዎ : ሕሰም ህዝቢ ኤርትራ ዕላማ ዝገበረ ሰነድ፡ ዓይኒ ሕፍረት ዘይብሉ፡ ንቤት ምኽሪ ጸጥታ ሕቡራት መንግስታት ዝቐረበ ጸብጻብ ኢሉ ዘርጊሕዎ። ከም ንቡር ፡ ገበነኛ ንምስክር ኣይበቅዕን ኢዩ። ንሱ ዘዳለዎ ጸብጻብ’ውን ዉዱቕ ክኸውን ምተገብኦ። እንተዀነ ልኣኽቲ ዝለኣኽዎ ክገብር ጥራይ ስለ ዝተኸሽሐ እንሆ እቲ ዘይረብሕ ጸብጻቡ ብዘይ ዓይኒ-ሕፍረት ዘርጊሐሞ።

ትሕዝቶ “ጸብጻብ” ተቘጻጻሪ ጉጅለ ሶማልን ኤርትራን ምስ ረአኻ ፡ በቶም ንራህዋ ፣ ሰላም፣ ፍትሒ ፣ ዲሞክራሲን ፣ ሰብኣዊ-መሰልን፤ ህዝቢ ቅንጣብ እኳ ትኹን ኣበርክቶ ዘይገበሩ ነዞም ክብርታት እዚኣቶም ከም ዝሕለቑ ያኢ፡ የእዛን ሰማዒ ብዘጽምም፡ የዒንቲ መንበቢ ብዘንቁር፡ ኣእምሮ ወዲ ሰብ ብዘደንቁር ሓሶት ኣሰንዮም ከም’ዚ ዝኣመሰለ ናይ ኣቃጫጭ ሰነድ ክቐርብ ምርኣይ ፡ “እምም” ኢልካ ፡ ንግዜን ንኣህጉራዊ ንቕሓት ደቂ ሰብን ካብ ምሕዳግ ዝምረጽ ምርጫ የለን።

ጸብጻብ ተቘጻጻሪ ጉጅለ ሶማልን ኤርትራን፡
 • “ኣብ’ዚ ነዚ ጸብጻብ’ዚ ዝሽፍኖ እዋን፡ መንግስቲ ኤርትራ ፡ ኣብ ሶማል ወትሃደራዊ ምትእትታው ይፍጽም ምህላዉ ዝእምት ዝዀነ ይኹን መርትዖ የብልናን! ዝዀነ ጭቡጥን ዘየማትእን ሓበሬታን’ውን ኣይረከብናን! እንተዀነ ፡ ብተዘዋዋሪ መንገዲ ፡ ኢድ ናይ ምእታው ተኽእሎ የብሉን ኣይንብልን ኢና።”

 • “መንግስቲ ኤርትራ ፡ ንሰለስተ ናይ ደቡብ ሱዳን ዕጡቓት ሓይልታት፡ ብሄርኩለስ ሲ-130 ዝዓይነተ ነፋሪት ኣጽዋር ኣብ ኣርባዕተ ኣጋጣሚታት ሂቡ። ንናይ ሪኽ ማሻር ፣ ናይ ጆርጅ ኣቶር ደንግን፣ ናይ ደይቭድ ያው ያውን ሓይልታት ሓጊዙ። ኣብ ዝተፈላለየ ግዜ ወትሃደራውን ሎጀስቲካውን ሓገዝ ጌሩ። መንግስቲ ደቡብ ሱዳን ግን ዝዀነ መርትዖ ኣይሃበናን። ነዚ ኽሲ’ዚ ዝድግፍ ሓበሬታ ግን ክንረክብ ኣይከኣልናን።”

“ነዚ ክትግዕታዶ ትርህጻ” እዩ ነገሩ። ገዓት ዘይኰነስ ፡ ዝጨነወን ፡ ዝበስነወን ብሒቝ ከቕርብ ኢዩ ሃቂኑ እንተበልና’ውን ኣየጋነናን። እወ ፡ እቲ ትሕዝቶ ናይ’ቲ ጸብጻብ ፡ ብኸም’ዚ ዝጠቐስናዮ ዝኣመሰለ ሃየ ተለየ ዝመልአ ፡ 116 ገጻት ዝወደአ ጉሓፍ‘ዩ። እዚ ግን ፡ ኣብ’ዚ መዋእል እዚ ዘገርም ኣይኰነን። እቶም ሰብ እኩይ ዕላማ ኣብ ዕላምኦም ይምርሹ ኣለዉ። ህዝብታት ሊብያ ፡ ሶማል: ዒራቕ : ሶርያ ወዘተ ከም’ቲ ናይ ንዮኮን ትልሚ ወሪድዎም ዘሎ መዓት ፡ ካብ ዝዀነ ሕልና ዘለዎ ፍጡር ዝተኸወለ ኣይኰነን። ኣብ’ዚ ዝወርድ ዘሎ መዓት፡ (ምብትታን ናይ ሃገራትን ህዝብታት) ግን ናይ ታሪኽ ተሓተቲ ኣለዉ። እዚኣቶም ቀድም-ቀዳድም እቶም መሃንድሳት ናይ’ዚ እኩይ ዕላማ እቶም ሰብ ፍሉይ ረብሓ እዮም። ካልኣይ እቶም ባዕዳውያን ፡ ኣገልገልቲ ናይ’ዞም ሰብ ፍሉይ ረብሓ እዮም። ብሳልሳይ ደረጃ ግንከ እቶም ታሪኽ ይቕረ ዘይብሎም ፡ እቶም ሸየጥቲ ሃገራዊ ረብሓን መሕጐል ሕብረተሰቦምን እዮም።

ከም’ቲ ታሪኽ ዝነግረና ፡ ሆላንዳውያን ብ1947 (ደሕሪ ካልኣይ ኲናት ዓለም) ካብ ቤት ማእሰርቲ ምስ ተመልሱ፡ እቲ ዝበርትዐ ብድሆ ዝዀኖም፡ ነቶም ከዳዓት ደቂ ሃገር ይቕረ ምባል እዩ ኔሩ። ብዛዕባ ከምዚኦም ዝበሉ ከደዓት ገለ ምባል ድማ ባህርያዊ ይኸውን። ቅድምን ልዕሊ ኹሉን ፡ ቀዳሞት ኣንድነታውያን ብዝኣበስዎን ጠፊኡ ዝነበረ መሰል ንምምላስን ንምሕዋይን ህዝቢ ኤርትራ ፡ ሃገሩ ዘፍቅር ዳርጋ ስለ ዘየለ ዝከፈሎ ረዚን ዋጋ ፡ ኣብ ዓለም መዳርግቲ የብሉን እንተበልና ምግናን ኣይኰነን።

ስለ ዝዀነ ፡ በጀካ በጻብዕ ዝቑጸሩ ዝነደዩ ሓደስቲ ኣንድነታውያን፡ ማለት እቶም ብሕዱር ሕማም ህርፋነ-መዝነት ዝተለኽፉ ፡ “ጀነራል ኔረ” : “ናይ እናት ሃገር መጸዋዕታ ተቀቢለ”፡ “ኢድ ሃይለስላሴ ስዒመ ኔረ”፡ “ኣምባሳደር ኤርትራ ኔረ” ወዘተ ዝብሉ፣ ኩሉ ኤርትራዊ ፡ “ተቓዋሚ እየ” ይበል ወይ’ውን ደጋፊ: ሕቶኡን ስክፍትኡን ካብ ክቱር ሃገራዊ ፍቕሪ እዩ ዝብገስ ዝብል እምነት ኣሎኒ።

ኣብ’ዚ ትምኒት ጽባቐ ኤርትራ ፡ እቲ ንኽተሎ ዘሎና መገዲ ጥራይ እዩ ዝፈላለ። እዚ ድማ ንርዱእ ምኽንያት እዩ። ዋጋ ዘይከፈለት ፡ ስዉእ ወይ ስንኩል ዘይብላ ፡ ስምብራትን በሰላን መግዛእቲ ዘይርከባ ስድራ-ቤት ኤርትራ ስለ ዘየላ እዩ። እቲ ዘገርም፡ ካብ’ዞም ሰብ ሕዱር ሕማም : ወይ ሓደስቲ ኣንድነታውያን ፡ እቲ ጸብጻብ ናይ’ቲ ተቖጻጻሪ ጉጅለ ብተደጋጋሚ ዝጠቕሶ ንሓደ ፡ "ኣብ ኤርትራ ጀነራል ኔረ" ዝብል ፡ ናይ ኤርትራዊ ጀነራል ክብሪ ዘይብሉ ውልቀ-ሰብ ኢዩ፡፡ ምኽንያቱ ፡ ኩሉ ተጋዳላይን ዉፍይ ኣባል ሓፋሽ ውድባት ህዝባዊ ግንባር ኰነ ተጋድሎ ሓርነትን፡ ኩሉ እቲ ብቅኑዕ መንፈስ ምእንቲ ሃገር ዝተቓለሰን ዝተበጀወን ብተግባሩ ናይ ጀነራላት ጀነራል ጥራይ ዘይኰነስ ፊልድ ማርሻልን ልዕሊኡን እዩ። ኩሉ’ቲ ኤርትራዊ ተጋዳላይ ፡ በቲ ዘሕለፎ መከራን መስገደልን፡ ዘርኣዮ መዘና-ኣልቦ ኒሕ፡ ሓቦ፡ ጽንዓትን ጅግነትን፡ ጥራይ በዓል ሓደ-ኽልተ ጽሩራ ጀነራል ዘይኰነስ ፡ ካልኦት ጀነራላት ዓለምና ሰቒለሞ ዘይፈልጡ 6-7 ጽሩራ ዝግብኦ ጀነራልን፡ መርኣያ ’ቲ ኹሉ ተወፋይነቱን ዓወታቱን’ውን ማእለያ ዘይብሉ መዳልያታትን ኒሻናትን ዝግብኦ ኢዩ። እንተዀነ ጽሩራኡ እቲ ጸይርዎ ዝጉዓዝ ዘሎ ስንክልናን እስኮጆን ኢዩ። ካብ’ቲ ምቕሉል ኤርትራዊ ባህሊን ዒብን ተበጊሱ ኸኣ፡ እዚ ኹሉ ተጋዳላይ ፡ ኣብ’ዚ ዝሓለፈ 23 ናይ ነጻነት ዓመታት ፡ መዝነቱ ጠቒሱ ፡ “ከም’ዚ እየ፡ ከም’ቲ እየ” እናበለ ዝንየትን ዑብ ዝብልን ርኢናን ሰሚዕናን ኣይንፈልጥን ኢና።

እዚ “ጀነራል” እዚ ግን ፡ ከም’ቲ ኣብ’ቲ ጽሑፍ ዘንበብናዮ ፡ ባዕሉ ዝፈጠሮ ፡ ብርቱዕ ናይ መንነት ቅልውላው ዝሳቐ-ሰብነት ዝለበሰ ሰብ ኰይኑ ካብ ዝከድዕ፡ “ጀነራል ኔረ ፡ ዝራኸቦም ሓለፍቲ ከም ዝሓበሩኒ” ካብ ዝብል እዋን ሓሊፍዎስ ፡ መሳልል ክድዓቱ ካብ ወያነ እንሆ ናብ ተቆጻጻሪ ጉጅለ ሰጊሩ ንርኢ ኣሎና።

ንእግረ መገድና ፡ እቲ ናይ ብሓቂ ኤርትራዊ ጀነራል: ሓደ ስርዓት ኣብ ልዕሊ ህዝቢ ክዕምጽ ከሎ: ቀምሽ ወያነ ተኸዲኑ፡ ወይ’ውን ኣብ መንኩብ ምዕራባውያን ተሓንጊሩ ኣይኰነን “ዉሕ ዉሕ” ክብል ዝግብኦ። እንታይ ድኣ ፡ ዘለዎ ጽልዋ ተጠቒሙ ፡ ዓገብ ክብልን፡ ለውጢ ከምጽእን ፡ ወይ ድማ በጃ ህዝቢ ክኸውን እዩ ዝግብኦ።

ንምዃኑ ፡ እዞም ከምዚኦም ዝኣመሰሉ ሓደስቲ ኣንድነታውያን ፡ ነቲ ብሃገራዊ ቓልሱ ፡ ሃገራዊ ናጽነት ንምምጻእ ዝዓበየ ተወፋይነት ዘርኣየን መወዳድርቲ ዘይብሉ ዋጋ ዝኸፈለን ህዝቢ ኤርትራ፡ ብፍላይ ድማ ንተጋደልቲ ህዝባዊ ግንባርን ካልኦት ምእንቲ ኤርትራ ብንጽህና ዝተቓለሱን ሃገራውያን ፡ ኣብዘን ዝሓለፈ ልዕሊ 40 ዓመታት ፡ ሓሳባትካ ብሓርነት ምግላጽ ፡ ኣብ ህዋሳቶም ዝሰረጸ ፡ ኣካል መዓልታዊ ህይወቶም ክንሱን ፡ ምእንቲ ማዕርነት ፡ ፍትሒ ፡ ዲሞክራስን ምሉእ ሰብኣዊ-መሰላትን ረዚን ዋጋ ዝኸፈለን፡ ብማዕዶ ዀይኖም፡ "ዲሞክራሲ፣ ቅዋም፣ ምርጫ፣ ሰብኣዊ መሰል፣ ወዘተ" ኢሎም ዓጀው ጀው ክብልሉ ሃየንታ ኣለዎ። ከም’ቲ ናይ’ዞም ዑሱባት ብግዳም ተላኢኾም ዝገብርዎ፡ ዉሑስ ሰላም ንምዝራግ: ህዝቢ ሓድሕድ ንምንቛት: ሃገር ንምብትታን ፡ ናይ ተፎጥሮ ጸጋታት ሃገር ንምሕራጅ፡ ሃገራዊ ኣተሓሳስባ ንምብራዝን ምጥፋእን ዘይኰነስ ፡ በቲ ቕኑዕ መገዲ ፡ ካብ ውሽጥናን : ናትናን: ንሕና ንመልኮን: ቀዳምነትና ኣብ ግምት ዘእተወን ክብርታትና ኢዩ። ንዲሞክራሲ ፡ ንፍትሒ፡ ንሰብኣዊ መሰል ንኣሳታፊ ስርዓተ ፖለቲካ፡ ንነጻ ምርጫ ህዝቢ፡ ንቕዋማዊ መንግስትን ተማእዛዝነት ቅዋምን ካልእን ፡ ካብ ዝዀነ ኣብ ደምበ ወያነ ተጸጊዑ ከረጋግጾም ዝፍትን ንዱይ፡ እቲ ኣብ ውሽጢ ህዝቡን ቀዳምነት ምርግጋጽ ሃገራዊ ድሕነት ከም ዕላማ ሒዙ ዝቃለስ ዘሎ ህዝቢ ኢዩ ዋንኦምን ኰስኳሲኦምን።

በዚ ኣጋጣሚ ፡ ነቲ ተዓሲቡ ፡ ሃገርን ህዝብን ከድሚ ዘይተበገሰ ፡ ሃገራዊ ህላወን ድሕነትን ኣብ ዋጋ ዕዳጋ ንኸእቱ ሃረምረም ዘይብል፡ ንሃገራዊ ረብሓን ንነባሪ ልኡላዊ ህላዌ ሃገር ዝሕለቕ ዜጋ፡ ንህዝባዊ ግንባር ይኹን ንመንግስቲ ኤርትራ ምንቃፍን ምእራምን ንቡር ኣሰራርሓ ህዝቢ ኤርትራ እምበር ፡ ፉሉይ ትብዓት ዝሓትት ተግባር ኣይኰነን። ምእንቲ ሃገርን ብሩህ መጻኢኣን እቲ ዝለዓለ ዋጋ፡ መስዋእትን ስንክልናን ከይተረፈ ክቕብል፡ ግንባሩ እምበር ሒቁኡ ሂቡ ዘይፈልጥ ህዝቢ ስለ ዝዀነ። ንምዃኑ ፡ ነቶም ምስ'ዞም ሓደስቲ ኣንድነታውያን ፡ ብግርህና ተጸጊዖም ፡ ነቲ ዝመስሎም ለውጢ ንኽመጽእ ዝምነዩ ሕልንኦም ነዘን ዝስዕባ ሕቶታት ክምልስ ክገድፎም።

 1. ወያነ ፡ እቲ “ህዝበይ” ኢሉ ዝቖጽሮ ኣብ ጎደናታት ኣዲስ ኣበባ ብጥይት ዝረሽረሸ ፉንፉን ስርዓት: እቲ መቓብር ሰማእታትና ዝፈሓረ ፡ ኣዴታትና ዝደፈረ፡ ንብረትና ዝራሰየ፡ ነቲ ካብኡ ንላዕሊ ንኢትዮጵያ ብኸብዲ ኢዱ ገዲፉ ብዝባን ኢዱ ዝተገዝአ ሓላል ህዝብና “ሕብሪ ዓይንኻ ባህ ኣይበለናን” ኢሉ ዘበሳበሰ ብዕሉግ ስርዓት፡ “ሰላም ዝዓሰላ፡ ሓያል፡ ስምርቲ ቅስንትን ምዕብልትን ኤርትራ ክትመጽእ ይሰርሕ እዩ” ኢሉ ዝሓስብ ኤርትራዊ ኣሎ? 

 2. ሳሆ ፣ ኩናማ ፣ ዓፈር፡ “ጽሉእ ብሄረ ትግርኛ” ፡ “ዝተወጽዐ ተኸታል እምነት ምስልምና” ወዘተ እናበለ፡ ዝጐዛዘዮም ፡ ልዕሊ 30 ዝዀኑ ጉጅለታት ፡ “ስልጣን ንዑ ተረከቡ” እንተዝበሃሉስ ፡ ነዛ ብስጋይ-ስጋኻ፡ በጃይ-በጃኻ፡ ብሓልዮት፡ ምጽውዋርን ብምክብባርን ትኸይድ ዘላ ሃገር ክጐዛዝዩን፡ እኩይ ሕልሚ ወያነ ክተግብሩን እንታይ ኰን ምገበሩ? 

 3. ዕድመ ደቂ-ሰብ እንተ ብጽቡቕ ፡ እንተ ብሕማቕ ሓጺር እዩ። ሰብ ሓላፊ ፡ ሃገር ግን ናይ ዉሉድ ወለዶ እያ። ስለ ዝዀነ ፡ ዋላ’ውን ምስ ሰባት ዝተኣሳሰር ሓድ ሓደ ጌጋታት እንተ ተፈጸመ ፡ ተረቢጽካ ፡ ሃገር ንኸም ብዓል ወያነ ዝመሰሉ፡ “ዝበልዕሉ ጻሕሊ ዝሰብሩ” ጓሓላሉ ፡ ኣሕሊፋካ ይወሃብ ድዩ? ከም’ቲ ሓደ ዘይበልየሉ ፡ ሃገርን ህዝብን ናይ ምኽዳዕ ሕማም እናሻዕ ዝደግሶ “ናይ ሕጊ ምሁር እየ” በሃሊ ፡ እንተዀነ ፈኲሽ ታኒካ ባሕሪ፡ ኣብ ካናዳ ዀይኑ ፡ ቅዋም ቀይሩ ፡ ነቲ ምእንቲ ነጻነት ኤርትራ ከቢድ መስዋእቲ ዝኸፈለ ህዝቢ ቢሄረ ዓፋር ንወያነ ከም ገጸ-በረኸት ክምጡ ዝሃቀነን ዝሓለመን ንዱይ ናይዚ ኣብነት ምተቆጽረዶ? 

 4. ሃገራት ተበታቲነን ህዝብታት ኣብ ስቅያት ተሸሚሞም ኣብ ዘይወጽእ ጣዕሳ ኣትዩም ከም ዘለዉ ስዉር ነገር ድዩ? 

 5. ኣብ መንጎ የሕዋት ናይ ሓንቲ ሃገር ፡ ብጸበቢ ትሕተ-ሃገራዊ ስምዒታት ተደሪኹ ዝውላዕ ግጭት ፡ በጀካ መወዳእታ ዘይብሉ ዕንወት፡ ስዓርን ተሰዓርን ከም ዘይብሉ እዚ ኣብ ሃገራት ኣዕራብ ንርእዮ ዘለና ኣብነት ኣይኰነን ድዩ? 

 6.  እንጀራ ቅልዋጦ መቂርካ፡ ከም ከልቢ ንከብድኻ ጥራይ ክትግዛእ፡ ክዉንን ዘይክዉንን ሓባሊቑካ፡ ንህዝብኻ ፡ ነቲ ወሊዱ ዘዕበየ፡ ዓንጊሉ ዝናበየ፡ ዘይሽሙ፡ ዘይባህሉን ዘይወዓሎን ንክትህብ ብሓሶት ክትምስከር ፡ ኣብ ም’ንቲ ምንታይ ይቑጸር? 

ኣብዚ ፡ መወዳእታ ዘይብሉ ሕቶታት ክቐርብ ይከኣል እዩ። በቲ “ዓሻ ዝተኸሎስ ለባም ነይነቕሎ” ዝብል ዘረባ ወለዲ ፡ ቅድሚ ምዕጻወይ: ኩሉ ልቦና ዝተዓደለ ኤርትራዊ በቲ ዘለና ሃብቲ ፡ ሃገራዊ ስኒትና ከይተጻወትና እንተከድና ጥራይ ኢና ንዉሉድ ወለዶ እትመሓላለፍ፡ ሕድሪ ስዉኣት ዝዀነት ሃገር እትህልወና።

ከም ሕቡናት ሃገራውያን፡ ሃገር ኣብ ምምጻእ ታሪኽ ዝሰራሕና ፡ ብቐዳምነት ልኡላውነት ኣብ ምዕቃብ ዝጀመርናዮ ታሪኽ ንቐጽል። ሓለዋ ልኡላውነት ሃገር ግን ወዓል ሕድር ዘይብትለሉ ከቢድ ሓላፍነት ኢዩ። እቲ ንደልዮን ንብህጎን ካልእ ኩሉ፡ ግዜ ሓልዩ ክመጽእ ምዃኑ ዘጠራጥር ኣይኰነን። ነቶም ኣብ ላዕሊ ዝተጠቕሱ ክብርታት ድማ፡ ልዕሊ ህዝባዊ ግንባርን ህዝቢ ኤርትራን ዝቃለሰሎምን ዝብጀወሎምን ክህሉ ኣይክእልን እዩ። እንተ’ቲ ስምረትን ጥምረትን ሃገራውነትን ናይ ኤርትራውያን፡ 99.98% ኣብ ቦትኡ ከም ዝዀነ ፡ ይትረፍ ፈታዊ እታ ደመኛ ጸላኢት ህዝቢ ኤርትራ ፡ ወያነ’ውን ትፈልጥ እያ። ዝዀነ ወስታ ኣብ ልዕሊ ሃገር ዘይትገብር ድማ ህዝቢ ኤርትራ እትረፎ ሕጂ ፡ ቅድም'ውን እንተዀነ ፡ ድሕሪ ሓጺር ናይ ምትኽኻል ግዜ ፡ ረመጽ ኺዕዩ ህላዊኣ ከም ዘኽትም ክገብር ዝኽእል ምዃኑ ስለ ትፈልጥ እዩ። ህላወ ውሕሰቲ ኤርትራ ብኹሉ መለኪዕታት ንድሕሪት ዘይምለስ ኩዉንነት ኰይኑ ተዋሒሱ እዩ። ዝዀነ ኣብ ልዕሊ’ዚ ህዝቢ ብጎይቶት ናይ’ዚ ዓለምን ዕሱባቶምን ዝግበር ሽርሒ ድማ ኪኖ ሒቕታ ኰይኑ ምሕላፍ ፡ ካልእ ምቅይያር ዝሓልም ፍጡር እንተልዩ፡ ንሓይሊ፡ ባህሊ፡ ልቦና፡ ጽዓት፡ ጽንዓት፡ ወዘተ ናይ ህዝቢ ኤርትራ ብዝግባእ ዘየንበበ ደንቆሮ ጥራይ ክከውን ኣለዎ።

ዓወት ንሓፋሽ!!

እቲ ሃገራት ናይ ምፍትራኽ ዕማም ዘይተረድኦ የዋህ እንተልዩ ግን ፡ ነዚ ሰነድ ይወከስ። Watch "General Wesley Clark: The US will attack 7 countries in 5 years" on YouTube:
Credit: Dehai.org
Sponsored Ads
ሕፍረቱ ዝቐልዐ ተቖጻጻሪ ጉጅለ ሶማልን ኤርትራን Reviewed by Admin on 12:03 PM Rating: 5

39 comments:

 1. aye weyane tigray baál gambale baál kumta sire wedi hizbi, zeygebro zeykhe'elo entay allo. atta yitrefkum yeshal mibal yiheshekum, entekhone siqh ilkum eykhum ember mebzahtikhum zey tegaru eikhum. surrender!!!

  ReplyDelete
 2. saHsah lemani meAltKa texebe. izi kulu Amex nayWoyane Aqmi keymesleka, Ethiopia keytferis inatebahle imber. mifrasa keA ayterifin bsenki sisuAtin lementin deKi Abay Tigrai. dehar nabey gexka kemtKeyid gida kab Hiji Hsebelu, meAltKa misAKele!

  ReplyDelete
 3. Blame the investigator, blame the victim, blame them all save himself is a typical reaction of the con artist isaias afeweerqi. For thirty years, he never shot a bullet on Ethiopian colonial army.
  He was, like the Wizard of Oz, simply sitting behind the Front Lines and weaving divisive schemes and sowing seeds of mistrust and controversy among the genuine EPLFs with an eye to hold on to his leadership. If evidence be needed, his intact body, among many others , bears glaring testimony.
  The UN was established to avoid wars, maintain peace and security in the world. The con artist hates its existence because it is a bulwark against him and others like who violates human right.

  His Trojan Horses are being whipped to action by his cabals to echo many times over his false accusation against the UN and its branches who are patiently and methodically collecting and documenting factual evidenced to hang him high and dry at the Hague.
  Of course, it was with that in mind that he got rid of all the local and international media and the NGO from Eritrea, to commit his atrocities without any piece of incriminating evidence. But that was a reflection of his grand stupidity. The fact that he is sitting on the Highest Office of the land unelected for twenty three years is in itself enough incriminating factual evidence.
  World Health Organization defines health as not a mere absence of a disease but psychological, social, emotional state of well being. And who would be sicker than the people who are denied of their right to elect, be elected, to speak, to write etc.? No one indeed.

  ReplyDelete
 4. wedi agame neber.
  you are not eritrean, the true eritreans knew what we are capable of, we can screw you easily left, right and center any time any where, now the best thing you can do to yourself is surrender / yeshal bel /before you get whipped again, this time it is going to be different as your agents are dying off one by one. it is going to be between true tigraway and fake eritreanism, and it is decisive.

  ReplyDelete
 5. War monger don't bet on it, if anything War will wipe the innocent The Likes Of You Will Be Just Watching From The Sidelines. The likes of always try to ignite fire due to personal hate.... I feel sorry for you have such mentality. You know what happen when war breaks out in that region..
  I will not go in detail....but I say this the poor people of Ere and Ethiopia specially the poor Tigrai people are tired of war you find others to fight and good luck.

  ReplyDelete
 6. you know that it harmful to one self to live in a delusional fantasy world like a child as an adult.... sorry i should've ask your age 1st.

  ReplyDelete
 7. atta tanika. lebam wedi seb timesl.
  who wants war except those untamed shabiya dogs, i am not pro war but if someone is having sleepless nights to destroy my beloved country i am for it and in it to protect my national interest. eritrea is enemy #1 planing to destroy our history, and identity, its legitimate to reciprocate in kind.
  have a wonderful day.

  ReplyDelete
 8. learn to explain your view point by point instead of dismissing his idea using few unfounded childish bluffs, if not save yourself from embarrassment,he is the only smart eritrean in this forum not only that he freed himself from a mental slavery unlike you, and able to speak his mind freely.

  ReplyDelete
 9. are you really that stupid? i do not have time to show you all the crime against humanity by this organisation (which really means UK, France and the big one USA) if you really believe the UN has ever in its existence did anything REALLY good for humanity, then i advice you to get glasses, clearly your sight have gone. as even in their own school system they teach you how its was establish from the start to serve the interest of the powers (which in reality has always been the US) - i studied this in secondary school -year 10

  you said "point by point" as there is no real space in the whole WWW to list all its crimes, i will let you answer your question by giving you a chance to educate yourself.

  1 has there been more wars since the birth of the organisation or less?

  2 has peace and security in the world been maintained since the birth of the organisation or has it deteriorate to the point that world war 3 is just around the corner?

  3 has more life been lost or saved since the birth of this organisation

  i know, i know you'll try to say how there would have been more wars and peace and security would have deteriorated further if this organisation did not exist but you need to remember if you said that, then you are also admitting the organisation is a failure.

  ReplyDelete
 10. get this in to your thick and stupid head.
  you said
  "i studied this in secondary school -year 10"


  you said it all by stating the above, it tells me how critical thinker you are to base your argument on your year ten lesson on such a huge subject,


  one thing i want to advice you is over self confidence is a sever psychological impasse, also over confidence is one example of mis calibration of subjective probabilities, and i see all the signs and effect of this sever psychological problem in you.
  you see your problem is obvious due to the above mentioned fact, you stopped thinking yourself as part of this world community with all its purity and impurities not only that you created an imaginary world that exists only in your messed up head and you convinced yourself that your imaginary world is better than the world which majority of the human race strives to perfect it in many ways including by changing a lot of dubious thoughts like yours.
  you and your kind are good at two things that is blaming everything and complaining about any thing to compensate your sense of rejection and negativity this is just to calm down your sense of uncertainty in your self inflicted identity crises, for this and many more reasons you would not be able to reason as a normal human does, so, i advice you to go back to school and complete your year 10 and do more. talking about world body like united nations to you is irrelevant.
  teach yourself about what you know is that you do not know and learn to be humble.

  ReplyDelete
 11. kkkkk that was so funny, kkk did not realised the real world would hart you that much! but i understand delusionality is a mental sickness especially as displayed in your statement you clearly suffer from inferiority complex ....

  what's your reading age like, as obviously you've a clear problem in the ability to read and comprehend what is written

  "as even in their own school system they teach you how its was establish from the start to serve the interest of the powers (which in reality has always been the US) - i studied this in secondary school -year 10"

  does not mean i stopped studying or understanding its continues negative effect on the world. unlike you who choose to be blind and the mouth peace of lies in the face of the truth, i see how those nations who control the UN are turing into a Fascist nations even in their own homes that work for the interest of international corporations rather than their own citizen let along international laws or rights or even human morality

  Fascism is back and the UN is at the heart of it!

  p.s. a wise person would listen to their own advice 1st before giving others..."united nations to you is irrelevant." who the F**k are you to tell me what's relevant to me or not, key-te'admes reisey drare ekonu.
  kkk you are a funny creature kkkkkk

  ReplyDelete
 12. obviously you did not heed my advice, you are behaving like a teen age girl whose boy friend just told her that she is not beautiful any more and she is trying her best to convince her already x that he is wrong but her reasoning is emotional and distorts her thought of herself, your reasoning is exactly like that poor girl. saying this the cause and effect of your distorted thought is incurable,
  you see world politics by its nature is complex, it requires specialty to deal with it, as you and me are not near that, i'll advice you again learn to think how to improve the daily livelihood of your people, leave those big things for another day your people are going through enormous hardship yet you are opening world war 2 1/2 in your none existent capacity behind your cheap computer against the well advanced powers of this unfair world, if you can not beat them join them, no sane person believes that the world where you and me lives is fair, get over it., and think like normal human beings does.
  gurma

  ReplyDelete
 13. kkkk "you see world politics by its nature is complex, it requires specialty to deal with it, as you and me are not near that," speak about your self boy ok it might be complex to you but who are you to tell others -

  so you are telling me just to accept and bow down, an act that is not in my culture or DNA? i can't believe you are telling me just because it seems or appear as if i can't beat those as the Holy Bible calls those who profess to be the authority on the truth yet act in contradiction of its teaching: ‘Hypocrite"?

  you summarised the difference between the two people, do you now see the difference between an Eritrean blood and south of the river Merab blood?

  KKK" if you can not beat them join them" kkk does not exists in the Eritrean languages, sorry House Nigger
  as the people of the Golden Olives the way God made the Eritrean blood is in such a way that the only time an Eritrean could biologically bow down is when praying to the one true God or shooting our enemies downs - as you already know.

  ReplyDelete
 14. all what you just said is impractical and delusional, in the real world where i live we have something called flexibility, i believe in your imaginary world it is all about stupid pride and feeding your stupid ego.
  and i wish you luck.
  good night

  ReplyDelete
 15. ኣብ ሓደ ሃገር ማዕርነትን፣ ፍትሕን እንተቦኺረን ንጎይቶት ህዝቢ ዓለም ንኽብተኑ ፡ ንኽዝረጉ ወርቃዊ ዕድል ይኸፍተሎም።

  ReplyDelete
 16. anyee,
  Eritrea is not an enemy of Ethiopia or Tigray, the only enemy of Ethiopia and Eritrea is DIA. If DIA reconciles with TPLF his die hard supporters and loyal servants will come to their sense to say Ethiopians in General and Tigriyans in particular are our close brothers and sisters. Period.

  ReplyDelete
 17. You are a retarded Woyane lemagn. What do you known with the exception of prostituting yourself and stealing public money?

  ReplyDelete
 18. You are a jackass Woyane lemagn

  Here is something for you

  http://www.ethiotube.net/video/24532/Must-Listen-Abebe-Gellaw-exposes-TPLF-agents-who-made-death-treats-against-him--February-2013

  ReplyDelete
 19. http://www.youtube.com/watch?v=qJP0xgRa9K4

  hello abeshoch, am back!!!!!

  ReplyDelete
 20. We know that very well, crime committed by Washington puppets are always covered!!

  ReplyDelete
 21. You sounds weyane!!!!!

  ReplyDelete
 22. http://www.youtube.com/watch?v=766Kcj9Oj5M


  I can't wait to have it.

  ReplyDelete
 23. Michael,
  What about you are you DEMHIT?

  ReplyDelete
 24. Desta is a coordinator officer in DEMHIT army?

  ReplyDelete
 25. Yep, you are another Woyane dedeb using many aliases and when caught redhanded you will be carrying your boots on your head and pleading saying it was not you but your friend Ahmend. Nasty Woyane jackass

  ReplyDelete
 26. Check your grammar, Dedeb, Woyane Jacasss

  ReplyDelete
 27. Who is atse Yohanes? Was he another Woyane beggar who got beheaded for trying to steal land from Sudan? Thanks for mentioning that name, it sounds like the kleptomaniac gene for stealing and begging runs in the family tree:))

  ReplyDelete
 28. Have fun and enjoy it. This will be the last trip for your Woyane thieves from Dedebit

  ReplyDelete
 29. Don't worry about my grammar, you will be expelled from Eritrea very soon and I hope the good people of Tigray to forgive you.

  ReplyDelete
 30. Desta,
  If I am Weyane then you are my cousin DEMIT and DIA is our son, since we are ruling Ethiopia and Eritrea, please don't be furious with me DEM.

  ReplyDelete
 31. Statement like the quoted below make's you not credible:
  "it was with that in mind that he got rid of all the local and international media and the NGO from Eritrea"

  As him, i could do the same thing, since no where i see any benefit coming from them except doing covered underground agendas and creating havoc as we see all over the world, forget africa..
  in which world do you live?

  ReplyDelete
 32. sheger, didn't someone tells you here is not abeshoch home? this is Eritreans, is different, sorry. Don't mix, honey with mud

  ReplyDelete
 33. go to bed dead hater, what else can you be? arab? italian? swidish? tell me who you are if you are not bitasham abesha exactly like me. oops i think i am wrong i forget that there is two side for everything, like pure and impure, is that what you mean?? came on kido grow up we are different but one abesha,

  ReplyDelete
 34. - I'm from those who do not lay their hand to others.
  - I'm from those who do not lie nor betray
  - I'm from those who stands for social equality of his population & not divided in to ethnic line.
  - I'm from those who need mutual benefit relation & not beg-donor relation.


  to be called Eritrean means to have the above points and much more..I don't think you have none of them..that's why we're different from you..

  ReplyDelete
 35. Cane, if equality and justice prevail in any country, international media or NGO will not succeed to perform their underground agendas of creating havoc. What we see in Syria, Iraq and Libya is a consequence of the tyrant rulers which opened the door wide for foreign countries to interfere

  ReplyDelete
 36. cane libero,
  Supporting a tyrant regime that caused and is still causing an immense sufferings to your people is a betrayal and when you speak about your stance for social equality it is a lie because in PFDJ's Eritrea there is no justice and equality, Eritrea is being ruled by very few gangsters from one religion and from very small area of one region.

  ReplyDelete
 37. you said.

  "1.I'm from those who do not lay their hand to others.- I'm from those who do not lie nor betray
  - 2.I'm from those who stands for social equality of his population & not divided in to ethnic line.
  - 3.I'm from those who need mutual benefit relation & not beg-donor relation."  so you are from three different imaginary ethnic groups,
  look how your thought is failing you miserably.
  tasaznalachuh. enatih kesemach lije atdelehm endemtlih ergtegna negn.

  ReplyDelete
 38. musa desta ibrhim.
  ante achberbary eref.

  ReplyDelete
 39. Musiella brother, you need i support mekele then? Rather i hate those who gather there i don't recognize them as Eritreans since they sit with our enemy.

  ReplyDelete

All Rights Reserved by Madote © 2016

Contact Form

Name

Email *

Message *

Powered by Blogger.