Top Ad unit 728 × 90

Trending

random
.

Eritreans in Italy remembered Lampedusa Victims


Eritreans holding a memorial service for the Lampadusa drowning victims


ኤርትራውያን ማሕበረ/ኮማት ኣብ ኢጣልያ 
ዓመታዊ ዝኽሪ ግዳያት ላምፔዱዛ ዘኪሮም።


ኣብ 15 ከተማታት ዝርከባ ማሕበረ/ኮማት ኢጣልያ ነቲ ዓሚ ብዕለት 03/10/2014 ኣብ ከባቢ ደሴት ላምፔዱዛ ናይ 366 ጥፍኣት መንእሰያትና ዘጋጠመ ኣሰቓቒ ሓደጋን ቅድሚኡን ድሕሪኡን ኣብ ባሕሪ መዲተራንያንን ኣብ ምድረበዳ ሲናይን በብግዚኡ ዝጠፍኡ ሰንበት ዕለት 28 መስከረም 2014 ብሕልና ብሓባር ዘኪሮም።

ነዚ ብናይ ወጻኢ ውዲታት ዝተኣልመ ብዘይጭበጥ ተስፋን ሓሶትን ተታሊሎም: ንኽብርቲ ዓዶምን ዘፍቅርዎም ስድራቤቶምን ህዝቦምን ገዲፎም ኣብ ናይ ምዕራብ ሃገራት “ናይ ሕልሚ ገነት” ክነብሩ ብሓደገኛን ዘይውሑሱን መገዲ ኣቓሪጾም ንኽሰግሩ በብዓመቱ ግዳያት ጨወይቲ ደቂ ኣዳምን ፍልሰትን ጥፍኣት ኣብ ባሕሪን ዝኾኑ ዘለዉ: ብሕልናን ጸሎትን ብምዝካር: ብሓደ ቃል ነዚ ሞትን ጥፍኣትን መንእሰያትናን ደቅናን ደው ንኽብልን ነቶም ብስስዐ ዓይኖም ዓዊሮም ብደም የሕዋቶም ኤርትራውያን ዝነግዱን ዘሳግሩን ዝተሓባበሩን መሳርሒ ጸላኢ ዝኾኑ ዘለዉ ብምኹናን የእዳዎም ንኽእክቡ ጸዊዕም።

ናይ ላምፔዱዛ ሓደጋ ንስድራቤት ወለድን ንመላእ ህዝቢ ኤርትራን ዘሕዘነን ዘቖጥዐን ፍጻሜ ብምንባሩ ኣብ ዝኽሪ ኩላትና ኤርትራውያን ሕማቕ ስንባደ ኣትሪፉ ኢዩ። ኣብ ሳልስቱ ብዕለት 06 ጥቅምቲ 2013 ኣብ መላእ ኢጣልያ ዝርከባ ማሕበረ/ኮማትናን ቤተ ምእመናን ብሓደ ግዜ ናይ ሓዘን መዓልቲ ኣዊጀን ሽምዓ ወሊዕን ብብኽያትን ናይ ሕልና ጸሎትን ኣብጺሐን ኢየን: መንግስቲ ኤርትራ ብዕለት 09/ጥቅምቲ/2013 ብኣብ ኢጣልያ ዘሎ ኤምባሲኡ ንኹሎም ሬሳታት ናብ ሃገሮም ኣትዮም ንኽቕበሩን ኩሉ ወጻኢታት መንግስቲ ኤርትራ ከም ዝሽፍኖን መግለጺ ኣውጺኡ ከም ዝነበረ ኩላትና ንዝክሮ ኢና። እንተኾነ መንግስቲ ጣልያን ብጉልባብ መረጋገጺ ናይ ዲ.ኤን.ኤይ(D.N.A) ካልእ ናይ ቤት ፍርዲ መጽንዓትን ክንገብር ኢና ብምባል ሬሳታት ደቅና ክሳብ ሎሚ ጅሆ ሒዝዎ ስለ ዘሎ: ጌና ምስ መንግስቲ ኤርትራ ጌና ኣብ ክርክር ይርከብ ።

ናይ ላምፔዱዛ ሓደጋ ኣሰቓቒ ይኹን እንበር ናይ መጀመርያ ጥፍኣት ከም ዘይነበረ ጌና ውን ዝቕጽል ዘሎ ተርእዮታት ኢዩ። በብግዚሑ ብዙሓት ኤርትራውያንን ኣሽሓት ኣፍሪቃውያንን ብምድረበዳን ባሕርን ረዳኢ ዘይብሎም: ብፍላጥ ዝተገብረ ግዳያት ሞትን ጥፍኣትን መሸጣ ናውቲ ኣካላትን ኮይኖም ኢዮም። እዚ ከኣ እቶም ኩሎም ዓመጽትን ገዛእትን መታን ሃብታ ክግብቱ ዝብልዎ ንኤርትራ ይኹን ንኣፍሪቃ መሬታ እንበር ህዝባ ኣየድልየናን ኢዩ ዝብል ስዉር ፖሊስኦም ንምትግባር ንሓንጎልን ጉልበትን መንእሰያት ኣፍሪቃ መጽዮም የጥፍእዎም ኣለዉ: መንእሰያት ኤርትራውያን ክኣ ግዳይ ናይዚ ስዉር ምስጢራዊ ፖሊሲ ምዕራባውያን ኮይኖም ይርከቡ። ብፍላይ ኣብዚ ዓመት’ዚ ካብ ገማግም ዶባት ኤርትራን ኢትዮጵያን ዝርከባ ዓድታት ትሕቲ ዕድመ ዝኾኑ መንእሰያት: ንጽባሕ ንኤርትራ ንኸይኮንዋ ተባሂሉ ትምህርቶምን ጉስነቶምን ገዲፎም ጥሪቶምን ከብቶምን ሸይጦም ብመሬት ኢትዮጵያ ብትግራይ ሰጊሮም ናይ መብዛሕትኦም ከፋሊኡ ብዘይፍለጥ ብጸላእቲ ብስቱር ብዝተወደበ ብገማግም ሱዳን ሊብያ ኣቢሎም ኣብ ዝሓጸረ ኣብ ኤውሮጳ ንምስጋር ብማዕበል ተጸፊዖም ኣብ ባሕሪ ክጥሕሉ ዕለታዊ ተርእዮ ኮይኑ ኣሎ ። ምዕራባውያን ጸላእቲ ንኤርትራውያን ፍሉይ ሓልዮት ከም ዘለዎም ካብ ኤርትራ ዝመጽኡ ብፍሉይ ተቐበልዎም ስለ ዝብሃል: ካልኦት ኢትዮጵያውያን ይኹኑ ሱዳናውያን ሶማላውያን ካልኦት ኣፍሪቓውያን ውን ኤርትራውያን ኢና እናበሉ ብዘይመረጋገጺ ዕቑባ ክሓቱን ክቕበልዎምን ንዕዘብ ኣለና። እቲ ዝሕዝን ከኣ ካብዚ ኩሉ ሓደጋ ኣምሊጦም እቶም ኣብ መሬት ዝረግጹ ዝኾነ ይኹን ሰብኣዊ ሓልዮት ናይ መንበሪ ገዛ ስራሕ ትምህርቲ ወዘተ ስለ ዘይግበረሎም ኣብ ኣስሓይታን ቁሪን ኣብ ክፉት ጎልጎል ተደርብዮም ኣናሓደሩ: ለማኖ ተቐይሮም ኣብ እንዳኣቕሽሽቲ ተሰሪዕም መግቢ ክምእርሩ ኣዴታቶም ኣይርኣያ ዘብል ኢዩ። ከም ሳዕቤኑ ከኣ ብዙሓት ብጣዕሳ ክበሳጨዉን ናይ ስነ ኣእምሮ ጸገማት ከጋጥሞምን ሓሓሊፎም ውን ህይወቶም ባዕሎም ከሕልፉ ምርኣይ ከም ንቡር ኣናተወስደ መጺኡ። ኣብ ኤርትራ ዝርከብ ቆንስል ኣመሪካ ውን ንኤርትራውያን ከም ሓላይ ተመሲሉ ነጻ ቪዛ እንሃበ ካብ ሃገሮም ንኽጠፍኡ ይዕድም ኣሎ።

ስለዚ እዚ ብማሕበረኮማት ኣብ መላእ ኢጣልያ ዝተገብረ ዓመታዊ ዝኽሪ: ኩሉ ኤርትራዊ ንቕሓቱ ኣበሪኹ: ንጥፍኣቱ ዝተፍሓሰ ተንኮል ምዕራባውያን ተረዲኡ: ብሓደ ቃል ተቓውምኡ የስምዕ ኣሎ።

ይኣክል ንመንእሰያት ምትላል ! ይኣክል ንስደት ! ይኣክል ንሞት ንጥፍኣት ! ይኣክል ብሬሳታት የሕዋትካ ምሽቃጥ ! 

ድምጹ ብምስማዕ ጻውዒቱ ብምሕዳስን ንኹሉ ተጻይ ተግባራን ፍልሰትን ንግዲ ደቂ ኣዳምን ኮኒኑ።

ዓወት ንሓፋሽ !!
 ማሕበረ/ኮማት ኤርትራውያን ኣብ ኢጣልያ።

 [click on image to enlarge]

Sponsored Ads
Eritreans in Italy remembered Lampedusa Victims Reviewed by Admin on 7:43 AM Rating: 5

11 comments:

 1. We will never forget what eri-tv said about the victims of hopelessnes in their country.
  Didn't you took 6 days to raise the flag at half mast "Eritrean mahberecom Italy", who is going to believe you if you try to shed crocodile tears now.
  R.I.P aur brothers and sisters.

  ReplyDelete
 2. መንግስተ፡ሰማይ፡የዋርስኩም።

  ReplyDelete
 3. May They Rest In Peace.

  ReplyDelete
 4. MAY THE ALMIGHTY REST THEIR SOUL IN PEACE! LET THE OTHER YOUTH LEARN FROM THIS AND STRICTLY FOLLOW THEIR SCHOOLING SO THAT THEY WOULD DEFEND POVERTY. AMEN

  ReplyDelete
 5. Hypocrisy as it best!!!!!!!!!!! Wasn´t the same government and blind supporters who called them "illegal African immigrants" and are now first in remembering them?. Didn't the supporters had party in Atlanta 3 days after the accident? What about the so called president who until today hasn´t even sent his condolences to the family let alone bring home their bodies. The sad reality is unless the situation at home changes this accident wont be the last, only when the drunk president and his inner circle are gone we Eritreans will have peace at home. Eritrean youth have clearly rejected the dictator and are saying loud and clear...."we prefer to die trying than facing a slow death at home by being a salve to the dictator". A leader who care about his country and people would by now have consider to implement reforms to keep the youth at home but what did our beloved dictator did....shoot to kill policy and told us "i dont care if the youth are leaving the country", no wonder that he is not Eritrean as his inner circles.

  ReplyDelete
 6. You are not only hypocrite but also wicked and insensitive.
  Don't you perceive that you and your masters have failed in your futile attempt to demonize the govt. and the people. You have done your best to politicize the tragedy, what did you get? "Illegal Africans"...were they illegal or had a passport? "We prefer to die trying than facing a slow death at home by being a slave to the dictator." They did sail according to their own decision and will...and they got what they wished. A tragedy that has left grief to all but sad that some crooked elements have used it to score some silly and useless political gains.

  መጎስን ክብርን ን ኤርትራውያን/ኮማት አብ ኢጣልያ፣
  ንግዳያት፣ መንግስተ ሰማይ፣ ንስድርኦም ድማ ጽንዓት

  ReplyDelete
 7. Nicely said Asmerom!
  Who is goind to forget what "eritrean mahberehigdef" did, too late to shade crocodile tears now?

  ReplyDelete
 8. Hello Meriet,

  I swear I can't believe you utter the word hypocrite to others and yet you are loud and clear stating that these young souls sailed on their own wish and got what they wished. Please how do you reconcile your mourning for these souls with your claim that they got what they wished? Buddy don't you have shame? Do you even know what shame is? Are you not Christian or Muslim Eritrean to be such insensitive to Eritrean youth? Don't you think, this could be you among these souls who are trying anything than slow death being servants to the dictatorship we have home? How could you be such cruel? All I can say is hopefully you don't mean evil wish to others and you are just blinded by your support to the evil dictator we have back home. May God forgive you is all I can say. But please be aware it is not nice and might be sin to play with dead souls for political reasons. You may disagree with me but here is my question to you: did you condemn the party in Atlanta on the 5th of Oct last year? If not please ask now yourself, how can you mourn for these souls now, a year later, yet danced on their grave not more than three days after their death? Thanks.

  ReplyDelete
 9. so what brush are you holding when you paint/accuse others not to use the sad situation for political reasons...do you think an Eritrean youth who was digging diga (micro dams) and constructing roads and building clinics among many other development projects is a "slave to the dictator"? and if I chose to go on my own accord and died in the process...whose fault is it? I wished the situation in Eritrea was bright and Eritrea was as rich as those countries the youth want to reach...and so they don't have to go ....there isn't any reason in Eritrea that makes any youth to choose death. many leave a warm bed and three meal a day and suffer so much in order to cross to Europe and Israel to be left in a limbo land or prison. We will get there and a bright day will come where the reverse/exodus of my people will take place.


  Eritrea forever
  The dead may rest in piece

  ReplyDelete
 10. You want to give the impression that you are a saintly or puritan person yet you failed to impress me.

  Who is playing with the dead souls?
  Those who are manipulating the tragedy or those who silently succumbed to the bad fate?

  What more do you want?
  It's clear that you and your masters have won the first half of the engagement: the Eritrean govt. is demonized, youngsters have perished in the deserts and high seas, thousands more who are rotting in Ethiopia, Sudan, many who are endangered in Libya....all this tragic situation, even though you'll deny it, is the results of your efforts and propagandist aspirations.....
  Congratulations!!!
  But,
  Remember and mark my words:
  You won only the first half of the match, there is another half left, which is a very tough 2nd half, a matter of life or death; a duel between truthfulness and infamy.

  Let the best win!

  ReplyDelete
 11. We mourn our brothers and sisters who met an untimely end. It is almost a curse for Eritreans to have so much outside families around the globe. Some make the wrong decisions to try and traverse so many struggles just to be able to earn a dollar or euro. Just to end up outside and missing home. I hope my brothers and sisters in the future make a better decision in the future.

  I also home human trafficking gang meron selam and friends don't use these tragedies as a politician tool. Let the dead hear only prayers and good will.

  ReplyDelete

All Rights Reserved by Madote © 2016

Contact Form

Name

Email *

Message *

Powered by Blogger.